ΦΙΛΤΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Κατασκευαστές +

Αιμοστατικά Σκευάσματα

25.90
(Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ)
SP/DR/651
4.00
(Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ)
TAC-CCT
63.00
(Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ)
SP/DR/656
63.30
(Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ)
SP/DR/658
56.80
(Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ)
SP/DR/662
69.50
(Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ)
SP/DR/444
19.90
(Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ)
SP/DR/661
32.85
(Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ)
SP/DR/653
24.80
(Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ)
SP/DR/451
29.90
(Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ)
TAC-CG-T
38.00
(Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ)
SP/FA/290BCK
2.90
(Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ)
SP/SM/933