ΦΙΛΤΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Κατασκευαστές +

Αιμοστατικά Σκευάσματα

25.90
(Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ)
SP/DR/651
4.00
(Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ)
TAC-CCT
63.00
(Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ)
SP/DR/656
63.30
(Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ)
SP/DR/658
19.90
(Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ)
SP/DR/661
56.80
(Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ)
SP/DR/662
29.90
(Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ)
TAC-CG-T
66.90
(Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ)
SP/DR/444
38.00
(Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ)
SP/FA/290BCK
33.95
(Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ)
SP/DR/653
24.80
(Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ)
SP/DR/451
2.90
(Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ)
SP/SM/933